Nagrania i Raporty Open Forum Local 2023

Nagrania i Raporty Open Forum Local 2023

Open Forum Local to 5 spotkań w 5 miastach w których pogłębliśmy tematy rozpoczęte podczas wydarzenia głównego, które odbyło się 30 marca 2023 roku w Warszawie.

Kolejne spotkania w ramach cyklu spotkań lokalnych odbywały się w następujących miastach i terminach:

Wrocław – 28 września; Poznań – 12 października; Gdańsk – 26 października; Lublin – 9 listopada; Rzeszów 23 listopada

Znajdziesz tutaj nagrania 5 inspirujących paneli dyskusyjnych z udziałem wybitnych gości (niemal 5 h nagrań) oraz Raporty Lokalne podsumowujące łącznie 36 dyskusji stolikowych, które toczyły się w gronie liderów biznesu, HR-owców, konsultantów przedsiębiorców.

To gotowe wskazówki do działania w biznesie.

Copyright © 2023 Open Forum; Sprzedawca: ITS Communication; Medynia Głogowska 754; 37-126 Medynia Głogowska; NIP: 815-154-67-06; tel. 515 244 310; email: hello@openforum.com.pl